Info

I’m a music composer and guitarist from West Wales currently doing a PhD in music composition and climate change at Bangor University. I’m interested in minimalism, nature, and the environment.

I studied a BA (Hons) in Creative Sound & Music at University of Wales Newport under Matthew Lovett in 2010 and received the 3D3 MRes scholarship in Creative Practice to study under Jen Stein in 2017.

My compositions and productions have been used by Channel 4, BBC 1, E4, New Line Cinema, Warner Bros, and Lindemans Wine among others. I’ve twice been nominated for the Welsh Music Prize.


Cyfansoddwr a chwaraewr gitâr o Orllewin Cymru ydw i, bellach yn gwneud PhD mewn cerddoriaeth a newid hinsawdd ym Mhrifysgol Bangor. Mae gen i ddiddordeb mewn minimaliaeth, natur, a’r amgylchedd.

Fe astudiais BA (Hons) yn Sain Greadigol a Cherddoriaeth ym mhrifysgol Cymru, Casnewydd o dan Matthew Lovett yn 2010 a fe ges i’r ysgoloriaeth 3D3 i wneud MRes yn Ymarfer Creadigol o dan Jen Stein yn 2017.

Defnyddiwyd fy nghyfansoddiadau a chynyrchiadau gan Channel 4, BBC 1, E4, New Line Cinema, Warner Bros, a Lindemans Wine ymhlith eraill. Dwywaith fe ges i fy enwebu am y Wobr Cerddoriaeth Cymru.